CHÍNH SÁCH PHÁT NGÔN

 

1.       Thẩm quyền phát ngôn

Người có thẩm quyền phát ngôn đại diện cho Go-Stay là người đại diện theo pháp luật của Go-Stay và/hoặc các cá nhân, tổ chức được người đại diện theo pháp luật của Go-Stay ủy quyền bằng văn bản cụ thể hoặc được thuê phát ngôn thông qua một hợp đồng dịch vụ (sau đây gọi chung là ủy quyền phát ngôn).

2.       Miễn trừ trách nhiệm

 

 • Go-Stay được miễn trừ tất cả các trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm vật chất với mọi phát ngôn của các bên nếu bên đó không được Go-Stay ủy quyền phát ngôn.
 • Nếu một bên không được Go-Stay ủy quyền phát ngôn cố tình nhân danh Go-Stay để thông tin các chương trình, chính sách của Go-Stay ra công chúng mà gây thiệt hại cho Go-Stay phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo thực tế xảy ra.
 • Khách hàng có quyền yêu cầu bất cứ bên nào nhân danh Go-Stay để phát ngôn phải xuất trình văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Go-Stay.

 

3.       Các hình thức phát ngôn của Go-Stay

 

 •       Tổ chức họp báo.
 •       Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên nền tảng công nghệ thông tin chính thức của Go-Stay (website, ứng dụng di động, tin nhắn…).
 •      Người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền phát ngôn hợp lệ tiến hành phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.
 •       Ban hành văn bản phát ngôn, thông cáo báo chí theo quy định của Go-Stay.

 

4.       Những việc nhân viên của Go-Stay không được làm trong quan hệ, thông tin, giao tiếp với khách hàng

 

 •       Tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và các phương tiện truyền thông khác;
 •       Phát ngôn hoặc cung cấp những thông tin, tài liệu, văn bản của các đề án, dự án của Go-Stay chưa chưa công bố chính thức đến khách  hàng;
 •       Lợi dụng công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng để đưa ra thông tin, quan điểm tổn hại cho Go-Stay.
 •       Phát ngôn, tư vấn cho khách hàng các nội dung không đúng theo chính sách của Go-Stay trong từng thời kỳ;
 •      Thông tin trực tiếp cho khách hàng hoặc dùng lời lẽ ám chỉ để khách hàng biết về các lợi ích của khách hàng ngoài chính sách của Go-Stay, nhằm mục đích gây niềm tin với khách hàng về hiệu quả công việc như là một tiêu chí để khuyến khích khách hàng lựa chọn dịch vụ của Go-Stay;
 •       Đòi hỏi từ khách hàng hoặc người có quyền, lợi ích liên quan với khách hàng bất kỳ khoản tiền chi thêm hoặc tặng vật nào ngoài chính sách của Go-Stay;
 •      Tạo ra các tình huống xấu, những thông tin sai sự thật, bất lợi cho khách hàng để lôi kéo, đe dọa, làm áp lực nhằm lôi kéo, thu hút hoặc mưu cầu lợi ích bất chính từ khách hàng;
 •       Sử dụng thông tin biết được từ khách hàng để phục vụ lợi ích cá nhân;
 •       Cam kết bảo đảm thu nhập nhằm mục đích lôi kéo khách hàng hoặc để tính thù lao theo kết quả cam kết;