HÌNH THỨC THANH TOÁN

HÌnh thức thanh toán : Go-Stay có 3 hình thức thanh toán mà người dùng có thể chọn lựa :

Thanh toán bằng VNPAY : Go-Stay liên kết với VNPAY, một cổng thanh toán phổ biến tại Việt Nam gần đây, để hỗ trợ khách hàng thanh toán

dễ dàng hơn khi đã có tài khoản VNPAY.

Thanh toán qua chuyển khoản ngâng hàng: Mục chuyển khoản ngâng hàng sẽ hiện ra thông tin số tài khoản của Go-Stay cũng như các thông

tin cần thiết để khách hàng có thể chuyển khoản từ bất kỳ tài khoản nào đến số ngân hàng này.

Thanh toán qua cPaypal : Phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam cũng như khách nước ngoài. Palpay mang lại nhiều tiện ích cho việc thanh

toán liên quốc gia. Với Go-Stay việc thanh toán qua Paypal cũng tương đối dễ dàng. Chọn mục thanh toán bằng Paypal sau đó bấn Thanh toán

sau đó thanh toán trên Paypal như bình thường.