Số điện thoại: 038.66.23.666

Địa chỉ Email: gostay.maxgroup@gmail.com

Địa chỉ:: 22 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội