HƯỚNG DẪN ĐẶT CĂN HỘ

Đặt căn hộ : Tại trang xem chi tiết căn hộ, trang gồm đầy đủ mọi thông tin cần tiết về căn hộ đó.

Phía bên tay phải dưới slide ảnh là mục thông tin đặt phòng.

Bước 1 : Xem thông tin phòng

Mục thông tin booking :

Trong mục này có các mục chính như : 

 

- Khách hàng có thể tùy chọn lại thời ngày đi (1) cũng như số khách (2). Khi khách hàng chọn lại hệ thống sẽ tính toán lại số tiền.

- Sau khi đã chắc chắn các thông tin tìm kiếm là chính xác chọn nút “ĐẶT NGAY”.

Bước 2 : Điền thông tin

Điền đầy đủ thông tin khung đỏ trong hình, nếu có mã voucher có thể nhập thêm mã voucher sau đó nhấn nút tiếp tục

Hoặc chọn đặt hộ người khác:

 

- Điền thêm thông tin: Tên, số điện thoại và email người nhận.

Bước 3: Xem lại thông tin

- Thông tin sơ lược về người dùng sau khi đã điền ở bước trước. Chọn nút tiếp tục.

Bước 4: Thanh toán

- Hệ thống hỗ trợ 3 phương thức thanh toán, với mỗi phương thức thanh toán sẽ được mô tả cụ thể dưới đây:

Thanh toán bằng VNPay

 

  Chọn tích phần VNPay sau đó chọn nút thanh toán.

  

  Điền đầy đủ thông tin cần thiết trong lục này sau đó chọn Thanh toán.

  

  Thanh toán VNPay : điền thông tin tài khoản VNPay.

  Thanh toán qua tài khoản ngâng hàng :

  Chọn tích phần chuyển khoản ngâng hàng.

  

  Những thông tin cần thiết về tên số tài khoản chuyển tới sẽ được ghi trên màn hình.

  Chọn nút thanh toán để thanh toán đơn hàng. Bạn sẽ nhận một email về mail đã đăng ký ở bước trên về thông tin đơn hàng.

  Thanh toán bằng Paypal:

  

  Chọn tích mục Paypal sau đó chọn nút Thanh toán, trang web sẽ chuyển sang trang thanh toán trên paypal.

  

    Thanh toán trên Paypal như bình thường và sau đó là đơn hàng được đặt thành công.